Huisregels tijdens trainingsuren Dronten

Voor de veiligheid van uzelf en de andere schaatsers heeft Leisure World Ice Center een aantal huisregels opgesteld.

Tijdens trainingsuren op de 400 meter baan gelden de volgende aanvullende regels:

 • Uitleg door trainers aan westkant van de baan;
 • Opstelling bij uitleg aan de zijkant van de baan en niet in groepen;
 • Uitrijden: in de rustbaan, achter elkaar, niet naast elkaar. Inhalen ook in de rustbaan;
 • Oefenen techniekbaan; zoveel mogelijk achter elkaar en niet naast elkaar;
 • Aanvang oefening: eerst kijken of er ruimte is. Niet plotseling naar de snelle baan gaan, maar geleidelijk van buiten naar binnen rijden;
 • Starten: met pylonen afzetten; uitsluitend indien hier ruimte voor is of op het middenterrein;
 • Rijrichting: nooit tegen de rijrichting in rijden;
 • Oefenen starten; niet direct uit de bocht gaan staan. Diegenen die wachten op hun beurt, wachten aan de buitenkant van de rustbaan. Achter diegenen die gaat starten staat 1 persoon met het gezicht tegen de rijrichting in.

LET OP! Het is alleen toegestaan voor kinderen om op de 400 meterbaan te rijden als de techniek goed beheerst wordt. Waaronder wordt verstaan dat ze zonder al te veel problemen de bocht van de 400 meterbaan kunnen schaatsen. Ze mogen geen gevaar voor hun zelf of mederijders zijn.

Lees ook de gedrags-huisregels voor ‘op ijsbanen’ door. Daar staan ook regels bij  die voor Dronten gelden.

Om de veiligheid te waarborgen en ongevallen te voorkomen, geldt een aantal regels op de kunstijsbaan:
 • Bij de toegangscontrole moet iedereen zijn trainingskaart tonen, ook als hij/zij al jarenlang een bekende klant is.
 • De instructies van het ijsbaanpersoneel, baancoördinatoren, e.d. moeten worden opgevolgd.
 • Niet met schoenen op het ijs komen! Ook niet om het ijs te polsen.
 • Niet op de baanbeveiliging gaan zitten of hangen.
 • Leg geen (schaats)beschermers of ander materiaal op het ijs (tassen, kleding, e.d.)
 • Ga na de training zo snel mogelijk van het ijs, zodat de baan kan worden verzorgd.
 • Ga niet op het ijs zolang de ijsmachine de baan verzorgt: wacht tot de lamp groen is!
 • Blijf bij het uitrijden aan de buitenzijde van de baan en rijd niet met meer dan twee personen naast elkaar.
 • De trainers dienen hier op te letten. Houdt de binnenzijde van de baan vrij voor die echt hard rijden.
 • Techniek rijden e.d. op de rechterhelft van de baan.
 • Rijd niet tegen de rijrichting in (rijrichting is altijd linksom, is tegen de klokrichting in.)
 • Bij wedstrijden alleen inrijden op de binnenzijde van de 400m baan.
 • Vaak is deze baan te herkennen aan een andere kleur (blauw), daarbij wel rekening houdend met de wedstrijdrijders en diegene die snelheidswerk doen.
 • Het is verplicht om tijdens de training handschoenen te dragen.
 • Bij ontevredenheid over de gang van zaken kunt u zich melden bij de baancoördinatoren of wedstrijdleiding (scheidsrechter)
 • Tijdens trainingen dienen groepsbesprekingen en het verzamelen, uiterst rechts op de 400m baan te geschieden.
 • De groep dient zich in de lengte van de baan op te stellen. Tijdens de ijsverzorging wordt er niet getraind.
 • Men mag het ijs pas dan betreden als de baan door het ijsbaanpersoneel wordt vrijgegeven.