Marathon - Mass start

Vorig jaar heeft de KNSB een aantal veiligheidsmaatregelen ingevoerd bij het marathonschaatsen en de mass start op het hoogste niveau. Daarbij hebben zij aangekondigd dat deze maatregelen op termijn ook op de overige wedstrijdniveaus worden ingevoerd. In mei heeft de KNSB Ledenraad besloten om veiligheidsmaatregelen op nationaal niveau aan te scherpen en ook maatregelen in te voeren op regio- baan en clubniveau.

Langs deze weg willen we je hier graag aan herinneren, zodat iedereen de kans krijgt zich goed voor te bereiden op de wedstrijden marathon en mass start.

Wat verandert er?

Bij alle marathonwedstrijden was snijvaste scheen- en enkelbescherming al langere tijd verplicht. Tijdens de KNSB Ledenraad is besloten dat deelnemers aan alle marathon- en mass start wedstrijden, dus ook op regio-, baan- en clubniveau, per 1 september 2016 voortaan ook worden verplicht om een helm en snijvaste handschoenen te dragen.  

Daarnaast zijn de regels voor de nationale competities marathon (top- en beloftendivisies) en mass start aangescherpt in navolging van de internationale regelgeving.

Waar moet u per 1 september 2016 aan voldoen?

·         Voor alle marathon en mass start schaatswedstrijden onder regelgeving van de KNSB geldt de helmplicht en het dragen van hand-, scheen- en enkelbescherming. 

·         Deelnemers aan landelijke en internationale marathon (top- en beloftendivisies) en mass start wedstrijden zijn verplicht om in een volledig snijvast pak of pak met snijvast materiaal op vitale delen te rijden.

Meer informatie is op de site van de KNSB te vinden:

·         veiligheidsregels marathon

·         veiligheidsregels mass start

Snijvast materiaal is voor leden STG Elburg voordelig te verkrijgen bij TB Sporting te Dronten.